Lehdistötiedotteet


OtsikkoCan be sorted ascending or descending
vk 24/06 Janno Sven: Psychiatry: Assessment of neuroleptic-induced movement disorders in a naturalistic schizophrenia population
vk 20/06 Kaila-Kangas Leena: Epidemiologia: Sosioekonominen asema, työolot ja elintavat sairaalahoitoon johtaneiden selkäsairauksien ennustajina
vk 19/06 Huuskonen Mikko: Oikeustiede: Copyright, Mass Use and Exclusivity
vk 18/06 Pikkarainen Matti: Ekumeniikka: Voiko sota olla oikeutettu?
vk 17/06 Pakkanen Jukka: Farmakologia: Upregulation and Functionality of Neuronal Nicotinic Acetylcholine Receptors
vk 17/06 Honkanen Eija: Erityiskasvatus: Opinto-ohjaus ja erityisopetus. Asiakirja- ja haastattelututkimus opetussuunnitelman perusteiden mukaisesta opinto-ohjauksesta ammatillisessa erityisopetuksessa
vk 17/06 Handolin Lauri: Lääketeide: The effects of low-intensity ultrasound in bioabsorbable self-reinforced poly-L-lactide-fixed cancellous bone frature
vk 16/06 Ylinen Pekka: Ortopedia ja traumatologia: Kokeellinen tutkimus biohajoavalla materiaalilla päällystetyn ja vahvistetun korallipohjaisen hydroksiapatiitin käytöstä luunkorvikkeena
vk 16/06 Virtanen Heikki: Geofysiikka: Studies of Earth Dynamics with the Superconducting Gravimeter
vk 16/06 Sarkio Susanna: Kirurgia: Ruuansulatuskanavan komplikaatiot munuaisesiirron jälkeen
vk 16/06 Porra Liisa: Fysiikka: Lung structure and function studied by synchrotron radiation
vk 16/06 Nummivuori Petri: Suomen ja Pohjoismaiden historia: Nuori konservatiivi. Tuure Junnila ja hänen poliittinen toimintansa vuoteen 1956
vk 16/06 Kreander Kari: Farmakognosia: A study on bacteria-targeted screening and in vitro safety assessment of natural products
vk 14/06 Piirainen Arja: Aikuiskasvatustiede: Asiakkaan ja asiantuntijan pedagoginen suhde. Fenomenologinen tutkimus fysioterapiatilanteista asiakkaiden ja asiantuntijoiden kokemana
vk 14/06 Nevas Mari: Elintarvikehygienia / Eläinlääketiede: Clostridium botulinum in honey production with respect to infant botulism
vk 14/06 Mäntylä Päivi: Hammaslääketiede: The scientific basis and development of a matrix metalloproteinase (MMP) -8 specific chair-side test for monitoring of periodontal health and disease from gingival crevicular fluid
vk 14/06 Johansson Liisa: Elintarvikekemia: Kauran ja ohran β-glukaanin rakenteen analysoiminen
vk 14/06 Hermonen Merja: Uskontotiede: Pimeä hehku. Satanismi ja saatanpalvonta 1990-luvun suomalaisessa nuorisokulttuurissa.
vk 14/06 Aunio Pirjo: Erityispedagogiikka: Lasten lukukäsite - Tutkimus kansainvälisistä ja kansallisista eroista lukukäsitteessä sekä matemaattisen ajattelun interventiosta
vk 13/06 Wennberg Tero: Farmakognosia: Computer-assisted separation and primary screening of bioactive compounds
vk 13/06 Mäkeläinen Katri: Mikrobiologia: Lost in Translation: Translation mechanisms in production of Cocksfoot mottle virus proteins
vk 13/06 Kyttälä Mira: Lääketieteellinen genetiikka: Identification of the Meckel syndrome gene (MKS1) exposes a novel ciliopathy
vk 13/06 Koort Joanna: Eläinlääketiede / Elintarvikehygienia: Polyphasic taxonomic studies of lactic acid bacteria associated with non-fermented meats
vk 13/06 Kemppainen Ilona: Yhteiskuntahistoria / talous- ja sosiaalihistoria: Isänmaan uhrit - sankarikuolema Suomessa toisen maailmansodan aikana.
vk 12/06 Väisänen Misse: Farmakologia ja toksikologia: Perioperative Stress in Dogs - Leikkaukseen liittyvä stressi koiralla
vk 12/06 Väihkönen Antti: Teoreettinen fysiikka: Non-Gaussian Cosmological Perturbations from Hybrid Inflation and Preheating
vk 12/06 Tisler Priit: Meteorologia: Aspects of weather simulation by numerical process.
vk 12/06 Nurmilaakso Marja: Kasvatustiede: Lukemisen alkeita päiväkodissa. Lastentarhanopettaja ja alkava kuusivuotias lukija.
vk 12/06 Luiro Kaisu: Lääketiede: Molecular and cellular mechanisms behind juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis (JNCL, Batten disease)
vk 12/06 Fewster Derek: Historia: Visions of Past Glory: Nationalism and the Construction of Early Finnish History
vk 12/06 Collin Anssi: Teoreettinen fysiikka: Applications of Rotational Excitations in Bose-Einstein Condensates
vk 11/06 Viljamaa Antti: Tietojenkäsittelytiede: Specifying Reuse Interfaces for Task-Oriented Framework Specialization
vk 11/06 Savolainen-Kopra Carita: Yleinen mikrobiologia: Molecular epidemiology of human rhinoviruses
vk 11/06 Attorps Iiris: Kasvatustiede: Mathematics teachers' conceptions about equations
vk 10/06 Tuori Kaius: Oikeushistoria: Ancient Roman Lawyers and Modern Legal Ideals: Studies on the impact of contemporary concerns in the interpretation of ancient Roman legal history
vk 10/06 Posti Pauli: Psykologia: Soveltuvuuskokeella täydennetty opiskelijavalinta: Seurantatutkimus eräiden sosiaali- ja terveysalan teknisluonteisten koulutusohjelmien (apuvälinetekniikka, hammastekniikka ja optometria) opiskelijavalinnan toteuttamisesta
vk 10/06 Niemelä Anna-Liisa: Aikuiskasvatustiede: Kiire ja työn muutos. Tapaustutkimus kotipalvelutyöstä
vk 10/06 Moisala Anna: Kemia: Studies on Synthesis of Single-Walled Carbon Nanotubes by Gas-Phase Chemical Vapour Deposition
vk 10/06 Kuuliala Antti: Lääketiede / immunologia: Immuunijärjestelmän aktivaatiosta nivelreumassa ja reaktiivisessa artriitissa
vk 09/06 Salokoski Märta: Sosiaaliantropologia: How Kings are Made, How Kingship Changes: A Study of Ritual and Ritual Change in Pre-colonial and Colonial Owamboland, Namibia.
vk 09/06 Kontkanen Pirjo: Oikeustiede: Tekijänoikeudet yliopistotutkimuksessa ja -opetuksessa
vk 09/06 Hodgson Ulla: Lääketiede: Idiopathic pulmonary fibrosis - From epidemiology to gene mapping
vk 09/05 Lyly Marika: Ravitsemustiede: Added beta-glucan as a source of fibre for consumers
vk 08/06 Perttilä Julia: Yleinen mikrobiologia: Expression, enzymatic activities and subcellular localization of hepatitis E virus and Semliki Forest virus replicase proteins
vk 08/06 Kariniemi Arto: Metsäteknologia: Kuljettajakeskeinen hakkuukonetyön malli - työn suorituksen kognitiivinen tarkastelu
vk 08/06 Jalava Janne: Sosiaalipolitiikka: Trust as a Decision - The Problems and Functions of Trust in Luhmannian Systems Theory
vk 07/06 Katajisto Tarja: Hydrobiologia: Benthic resting eggs in the life cycles of calanoid copepods in the northern Baltic Sea
vk 06/06 Niva Maria: Radiologia: Fatigue bone stress injuries of the lower extremities in Finnish conscripts
vk 06/06 Borodulin Katja: Kansanterveystiede: Physical activity, fitness, abdominal obesity and cardiovascular risk factors in Finnish men and women. The National FINRISK 2002 Study
vk 06/06 Alakoskela Juha-Matti: Biokemia / molekyylibiofysiikka: Interactions in Lipid-Water Interface Assessed by Fluorescence Spectroscopy
vk 05/06 Vainio Saara: Lääketiede / solubiologia: Lipid microdomains in insulin receptor signalling
vk 05/06 Stefanidakis Michael: Biokemia: Cell-Surface Association between Progelatinases and ß2 Integrins: Role of the Complexes in Leukocyte Migration
vk 05/06 Knuts Gisela: Processrätt: Förfarandegarantier vid domstolsanknuten medling
vk 05/06 Juuti Anne: Kirurgia: Prognostic tumour markers in pancreatic cancer
vk 05/06 Ilvonen Titta: Psykologia: Kuulotiedon käsittely ja sen häiriöt vasemman aivopuoliskon infarktin saaneilla afasiapotilailla
vk 04/06 Väisänen-Tommiska Mervi: Lääketiede / naistentaudit ja synnytykset: Nitric Oxide in human uterine Cervix: Role in Cervical Ripening
vk 04/06 Säily Matti: Lääketieteellinen biokemia: Charactarization of mixed model membranes of cationic and zwitterionic lipids -interactions with biological macromolecules
vk 04/06 Mäkinen Kalevi: Kasvatustiede: STRATEGIC SECURITY, A Constructivist Investigation of Critical Security and Strategic Organisational Learning Issues: Towards a Theory of Security Development
vk 04/06 Kutinlahti Pirjo: Sosiologia: Universities approaching market. Intertwining scientific and entrepreneurial goals.
vk 04/06 Kansanaho Heli: Sosiaalifarmasia: Implementation of the Principles of Patient Counselling into Practice in Finnish Community Pharmacies
vk 04/06 Ehnqvist Tarja: Kasvatustiede: Miten antroposofia ilmenee steinerpedagogiikassa? Rudolf Steinerin ja Helsingin Rudolf Steiner -koulun vuosien 1988 ja 2000 opetussuunnitelmien tietoteorian, ihmiskäsityksen ja taidekäsityksen analysointia ja vertailua.
vk 04/06 Bäckmand Heli: Kansanterveystiede: Fyysisen aktiivisuuden yhteys persoonallisuuteen, mielialaan ja toimintakykyyn - Pitkäaikaisseurantatutkimus ikääntyvillä miehillä
vk 04/06 Audzijonyte Asta: Ecology and Evolutionary Biology: Diversity and zoogeography of continental mysid crustaceans
vk 03/06 Pakkasjärvi Niklas: Lääketieteellinen genetiikka: Investigations on molecular aspects of Lethal Congenital Contracture Syndrome
vk 03/06 Lund Pekka: Yleinen kirkkohistoria: Kuilun reunalla Suomen Lähetysseura Kiinassa 1926-1929
vk 03/06 Lipponen Päivi: Soveltava kasvatustiede: Kansakouluhanke valtion, kunnan ja kyläyhteisöjen vallanjaon haasteena. Kansakoulujen perustaminen Kuopion maalaiskunnassa vuoteen 1907 mennessä
vk 03/06 Lappalainen Sirpa: Kasvatustiede: Kansallisuus, etnisyys ja sukupuoli lasten välisissä suhteissa ja esiopetuksen käytännöissä
vk 03/06 Karjalainen Miina: Hydrobiologia: Fate and effects of Nodularia spumigena and its toxin, nodularin, in Baltic Sea planktonic food webs
vk 03/06 Ikonen Erkki: Akvaattiset tieteet: The role of feeding migration and diet of Atlantic salmon (Salmo salar L.) in yolk-sac-fry mortality (M74) in the Baltic Sea
vk 03/06 Huumo Katja: Poliittinen historia: "Perkeleen kieli" - suomen kieli ja poliittisesti korrekti tiede 1800-luvulla
vk 03/06 Hemilä Harri: Kansanterveystiede: Onko C- ja E-vitamiineilla vaikutusta hengitystietulehduksiin?
vk 03/06 Erästö Panu: Sovellettu matematiikka: Studies in Trend Detection of Scatter Plots with Visualization
vk 03/05 Tanskanen Niina: Metsäekologia/ metsämaatiede: Aluminium chemistry in ploughed podzolic forest soils
vk 02/06 Vaahtoranta Aila:Terveydenhuolto: Mielikuvia yliopistollisesta keskussairaalasta
vk 02/06 Rimhanen-Finne Ruska: Ympäristöhygienia: Cryptosporidium and Giardia: detection in environmental and faecal samples
vk 02/06 Kuuva Nina: Lääketiede, synnytykset & naistentaudit: Effects and effectiveness of the tension-free vaginal tape procedure for treatment of female stress urinary incontinence
vk 02/06 Kempas Ilpo: Espanjalainen filologia: Estudio sobre el uso del Pretérito Perfecto prehodiernal en el español peninsular y en comparación con la variedad del español argentino hablada en Santiago del Estero
vk 02/06 Anttonen Anu: Lääketiede: Syndecan-1 expression and soluble syndecan-1 in head and neck and lung carcinomas
vk 01/06 Ryhänen Samppa: Lääketieteellinen biokemia: Biophysical Studies on Cationic Liposomes - Implications for Self-assembly and Mechanism of Lipofection
vk 01/06 Kallijärvi Jukka: Lääketieteellinen genetiikka: Biochemical and cell biological studies of TRIM37 defective in mulibrey nanism
vk 01/06 Ekholm Jenny: Perinnöllisyystiede: Molecular Genetics of Bipolar Disorder and Related Traits
Helsingin yliopisto Yhteystiedot