Lehdistötiedotteet
 Lehdistötiedotteet
 

 
Tutkijat käynnistävät tietotyön vallankumouksen

Lähettäjä: minna.merilainen 08/29/2013 10:36 AM


Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Työterveyslaitos
Lehdistötiedote
29.8.2013

Tutkijat käynnistävät tietotyön vallankumouksen

Tekes on myöntänyt 1,7 miljoonan euron strategisen rahoituksen Tietotyön
vallankumous -nimiselle tutkimuskonsortiolle, jonka muodostavat
Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteinen Tietotekniikan
tutkimuslaitos HIIT ja Työterveyslaitoksen Aivot ja työ -tutkimuskeskus.
Konsortio kehittää tiedon hakuun ja jalostukseen menetelmiä, joissa
ihmisten luovuus ja tietokoneiden kyky käsitellä suuria tietomassoja
yhdistyvät kontrollin säilyessä ihmisellä.

"Nykyisten hakukoneiden ja tietojärjestelmien ongelma on, että ne tarjoavat
tiedon usein ennalta määrätyssä muodossa", sanoo tutkimusprofessori Kiti
Müller Työterveyslaitoksesta. "Tietotyötä tekevät elävät koneiden ja omien
ennakkokäsitystensä muodostamissa informaatiokuplissa. Jos emme puutu tähän
kehitykseen, hakukoneet ottavat vähitellen vallan."

Tutkimuskonsortio kehittää uudenlaisia symbioottisia
informaatiokäyttöliittymiä, jotka mahdollistavat hajanaisten ja
monimuotoisten tietoaineistojen tehokkaan hakemisen ja jalostamisen ihmisen
ohjauksessa.

"
Informaatiokäyttöliittymät hyödyntävät monimuotoisia tietolähteitä ja
päättelevät koneoppimisen keinoin, mitä käyttäjä todennäköisemmin haluaa ja
tarvitsee", sanoo hankkeen koordinaattori, dosentti Patrik Floréen
HIIT:stä. "Haluamme kuitenkin myös näyttää, millä perusteilla juuri tietyt
tiedot näytetään, ja antaa ihmiselle mahdollisuuden vaikuttaa näihin
perusteisiin", selittää HIIT:n johtaja Samuel Kaski. "Siten symbioottisissa
käyttöliittymissä ihminen voi ohjata tiedon hakemista."

Tietotyön vallankumous on Tekesin iso strateginen tutkimusavaus. Hankkeen
kestoksi on suunniteltu viisi vuotta, jonka ensimmäiselle 1,5 vuoden
jaksolle Tekes on myöntänyt 1,7 miljoonan euron rahoituksen. Tutkimus
mahdollistaa Suomen elinkeinoelämän uudistamisen ja luo uusia kasvualoja
informaatiokäyttöliittymien alalla.

"
Hankkeessa pureudutaan työelämän näkökulmasta todella akuuttiin
kysymykseen", toteaa Työterveyslaitoksen pääjohtaja Harri Vainio
. "Työntekijät tarvitsevat toimivia ja käyttökelpoisia työvälineitä
tietotulvan hallintaan."

Aalto-yliopiston akateemisten asioiden vararehtori Ilkka Niemelän ja
Helsingin yliopiston tutkimuksesta vastaavan vararehtori Johanna

Björkrothin mukaan hanke on heidän yliopistoilleen merkittävä ja erinomainen
esimerkki HIIT:n mahdollistamasta yliopistojen välisestä monitieteisestä
yhteistyöstä.


Tekesin rahoittamissa strategisissa tutkimusavauksissa tutkijat toimivat
elinkeinoelämän visionääreinä. Tutkimustulosten odotetaan uudistavan Suomen
elinkeinoelämää ja luovan uusia kasvualoja.

Lisätietoja:

Tietotyön vallankumous -tutkimuskonsortion verkkosivu:
http://www.reknow.fi/


dosentti Patrik Floréen, HIIT:n varajohtaja, Helsingin yliopisto, projektin
koordinaattori
050 301 6409
patrik.floreen@cs.helsinki.fi
http://www.cs.helsinki.fi/u/floreen/

tutkimusprofessori Kiti Müller, Aivot ja työ -tutkimuskeskuksen johtaja,
Työterveyslaitos
040 507 7432
kiti.muller@ttl.fi
http://www.ttl.fi/fi/henkilokunta/Sivut/M%C3%BCller_Kiti.aspx?back=true


Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT on Aalto-yliopiston ja Helsingin
yliopiston yhteinen laitos. HIIT:n tutkimusalat ulottuvat
tietojenkäsittelytieteen perusmenetelmistä ja -tekniikoista uusiin
sovelluksiin ja niiden vaikutukseen ihmisiin ja yhteiskuntaan. HIIT:n
tämänhetkiset painopistealueet ovat laskennallinen mallinnus ja suurten
tietomassojen analysointi, sekä "jokapaikan" eli "ubiikki"
tietojenkäsittely nykypäivän verkottuneessa maailmassa.
http://www.hiit.fi/

Työterveyslaitos (TTL) on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja
asiantuntija. TTL:n visio on hyvinvointia työstä, sillä hyvinvointi ja
pidemmät työurat liittyvät kiinteästi yhteen. Terveellinen, turvallinen ja
mielekäs työ luo hyvinvointia.
http://www.ttl.fi/

TTL:n Aivot ja työ -tutkimuskeskus (ATTK) keskittyy aivojen ja muun
hermoston toimintakyvyn sekä ihmisen tiedonkäsittelyn ja ajattelun
tutkimiseen ja turvaamiseen työelämässä. ATTK:ssa työskentelee eri alojen
lääkäreitä, psykologeja, fyysikoita, insinöörejä ja
tietojenkäsittelytieteen asiantuntijoita.
http://www.ttl.fi/aivotyo


tiedottaja Eeva Landowski, Tekes
050 5577 712
eeva.landowski@tekes.fi

tiedottaja Minna Meriläinen-Tenhu, Helsingin yliopisto
050 415 0316
minna.merilainen@helsinki.fi

viestintäpäällikkö Aila Blomberg, Aalto-yliopisto
050 541 8829
aila.blomberg@aalto.fi

viestintäpäällikkö Kristiina Kulha, Työterveyslaitos
040 548 6914
kristiina.kulha@ttl.fi


Ystävällisin terveisin
Minna Meriläinen-Tenhu, tiedottaja, 050 415 0316


Minna Meriläinen-Tenhu
Science, media & society

(09) 191 51042, +358 50 415 0316

Tiedevelhot ja mediahippa - my blog:
http://blogs.helsinki.fi/mmerilai/

Member of the Finnish  Association of Science Editors and Journalists

www.facebook.com/helsinginyliopisto
www.youtube.com/universityofhelsinki
www.twitter.com/HelsinkiUni