Lehdistötiedotteet
 Lehdistötiedotteet
 

 
HU: Finland samlar beröm som ledande land i Rysslandsforskningen

Lähettäjä: Karin Hannukainen 04/18/2012 02:55 PM
Den finländska Rysslandsexpertisen får igen erkännande utomlands. En utredning av norska utrikesministeriet och ett norskt vetenskapligt forskningscentrum uppmanar norrmännen att ta modell av Finland när man vill utveckla Rysslandsforskningen. Enligt deras bedömning är forskningen i Finland bredspektrig och förenar på ett förtjänstfullt sätt bland annat ekonomi, samhällsvetenskaper, populärkultur och medieforskning.


Enligt artikeln Look to Finland! i tidningen Nordlys agerade man klokt i Finland när man inte skar ned på anslagen för Rysslandsforskningen efter det kalla kriget, vilket man gjorde till exempel i USA och Tyskland.

Enligt artikeln är det bland annat de finländska forskarnas förtjänst att studier i ryska språket och kulturen är centrala i forskarutbildningen oberoende av bransch. Tidskriften utnämner Finland som ledande expert på Ryssland och inom Rysslandsforskningen. Vi har satsat mycket på Rysslandsforskningen och det här syns enligt tidskriften i Finlands agerande på EU-nivå.

Norge borde också satsa starkt på Rysslandsforskning eftersom det är svårt att förstå Ryssland enbart på basis av budget och lagtexter utan en djup kännedom om historien, språket och kulturen.

- Vår styrka har varit skapandet av en mångvetenskaplig forskningsmiljö och utbildningsnät som har byggts upp kring den. Utgående från denna miljö har vi kunnat skapa ett internationellt konkurrenskraftigt lag, säger Markku Kivinen, chef för Alexandersinstitutet, som grundades år 1996 och som verkar som riksomfattande forskningsinstitut för Ryssland och östra Europa vid Helsingfors universitet.

I spetsen av Rysslandsforskningen i Finland står spetsenheten för Rysslandsforskningen vid Finlands Akademi, ledd av Kivinen och verksam sedan början av år 2012. I enheten som koordineras av Alexandersinstitutet verkar också forskare från Institutionen för moderna språk och statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet samt från Johtamiskorkeakoulu (Ledarskapshögskolan) vid Tammerfors universitet och Europeiska universitetet i Sankt Petersburg. Finansieringen av spetsenhetens forskning, som går under namnet Rysslands modernisering, sträcker sig till år 2017.

Vid Finlands Akademi har dessutom ett verksamhetsprogram för Ryssland 2012–2022 startats. Programmet koordinerar den högklassiga finländska Rysslandsforskningen och det långsiktiga samarbetet mellan Finland och Ryssland.


Mer information:

Chefen för Alexandersinstitutet Markku Kivinen
050 563 6309,
markku.kivinen@helsinki.fi

Prefekten för Institutionen för moderna språk Arto Mustajoki
040 487 4857,
arto.mustajoki@helsinki.fi

Programchef Mikko Ylikangas, Finlands Akademi
040 586 4729,
mikko.ylikangas@aka.fi

Som grund för den norska utredningen användes verket:
Witnessing Change in Contemporary Russia (Kikimora, 2010, ed. Tomi Huttunen & Mikko Ylikangas)

Med vänlig hälsning,


Karin Hannukainen


Informatör
Helsingfors universitet
Kommunikation och samhällsrelationer
PB 33 (Fabiansgatan 18)
00014 Helsingfors universitet
e-post: karin.hannukainen@helsinki.fi
tfn (09) 191 228 75, 050 415 03 28