Lehdistötiedotteet
 Lehdistötiedotteet
 

 
HY: Istukan ennenaikainen irtoaminen on harvinainen mutta vakava raskauskomplikaatio- tupakointi on merkittävä riskitekijä

Lähettäjä: 06/03/2008 09:23 AM

Helsingin yliopisto
Viestintä

3.6.2008


Sekä äidin että isän tupakointi lisää istukan ennenaikaisen irtoamisen
riskiä

Istukan ennenaikainen irtoaminen aiheuttaa jopa 30 prosenttia sikiö- ja
vastasyntyneisyyskuolemista. Tämän vaikean raskauskomplikaation syytä ei
tiedetä, mutta muun muassa vanhempien tupakointi lisää sen riskiä,
osoittaa Helsingin yliopistossa 6.6. tarkastettava väitöstutkimus. 

Istukan ennenaikaisella irtoamisella (ablaatio) tarkoitetaan istukan
täydellistä tai osittaista irtoamista ennen lapsen syntymää. Ablaatiota
esiintyy alle prosentissa kaikista raskauksista, mutta silti se aiheuttaa
jopa 30 prosenttia kaikista sikiön kohtukuolemista ja alle viikon ikäisten
vastasyntyneiden kuolemista (=perinataalikuolleisuudesta) sekä 10
prosenttia kaikista ennenaikaisista synnytyksistä.
Ablaation syy on epäselvä, mutta on mahdollista, että istukka on
kiinnittynyt jo raskauden alussa liian pinnallisesti altistaen
ennenaikaiselle irtoamiselle. Taustalla voi olla äidin immuunisäätelyn
häiriintyminen.

LL Minna Tikkanen pyrki väitöstyössään selvittämään, mitkä raskautta
edeltävät ja raskaudenaikaiset tekijät ennustavat ablaatiota sekä
kuvaamaan ablaation kliinisiä löydöksiä. Lisäksi hän halusi selvittää,
voidaanko ablaatiota ennustaa ensimmäisen tai toisen raskauskolmanneksen
verinäytteistä biokemiallisilla merkkiaineilla. HYKS:n Naistenklinikalla
ja Kätilöopiston sairaalassa vuosina 1997-2001 synnyttäneiden 46 742
naisen joukosta tutkimukseen poimittiin kaikki ne 198 naista, joilla
raskausaikana oli todettu ablaatio, ja näille etsittiin kaksi samaan
aikaan synnyttänyttä verrokkia, joilla ei ollut ablaatiota.
Tutkimusaineistossa ablaation ilmaantuvuus oli 0,42 prosenttia.

Tutkimuksessa löydettiin lukuisia ablaatiolle altistavia raskautta
edeltäviä riskitekijöitä, joista merkittäviksi osoittautuivat tupakointi,
kohdun epämuodostuma, aiempi keisarileikkaus ja aiemmin sairastettu
ablaatio. Raskauden aikaisia itsenäisiä riskitekijöitä olivat sekä äidin
että isän tupakointi, alkoholin käyttö, etinen istukka, raskausmyrkytys
sekä istukan ja sikiökalvojen tulehdus.

Ablaation tavallisimmat oireet olivat vuoto (70 %), vatsakipu (51 %),
verinen lapsivesi (50 %) ja sikiön sykekäyrän muutokset (69 %).
Istukantakainen verihyytymä nähtiin ultraäänitutkimuksessa ennen
synnytystä 15 prosentilla. Ennenaikaisena eli ennen 37. raskausviikkoa
syntyi 59 prosenttia lapsista, ja heistä 25 prosentilla todettiin
kasvuhäiriö. Keisarileikkauksella lapsista syntyi 91 prosenttia.
Perinataalikuolleisuus oli 9,2 prosenttia. "Ablaation klassisina oireina
pidetään veristä vuotoa ja vatsakipua, mutta 19 prosentilla potilaista ei
ollut lainkaan näitä oireita", väittelijä huomauttaa.

Tutkimuksessa ei löydetty sellaisia biokemiallisia merkkiaineita, jotka
olisivat voineet toimia ablaatiota ennustavana seulontatestinä.

"Näiden tulosten perusteella voi sanoa, että tupakoinnin välttäminen on
tärkein ja helpoin tapa ehkäistä istukan ennenaikaista irtoamista. Sekä
äidin että isän raskauden aikainen tupakointi kaksinkertaistavat tämän
raskauskomplikaation riskin, ja jos molemmat tupakoivat, riski on lähes
viisinkertainen", Tikkanen sanoo.

Ablaation aiheuttama sikiö- ja vastasyntyneisyyskuolleisuus on edelleen
korkea, vaikka se onkin laskenut keskoshoidon tehostuttua. Kuolleisuuteen
vaikuttaa ennen kaikkea ennenaikaisuus mutta myös sikiön kasvun
häiriintyminen.

LL Minna Tikkasen väitöskirja "Placental abruption - Studies on incidence,
risk factors and potential predictive biomarkers" (Istukan ennenaikainen
irtoaminen - Riskitekijät ja biokemialliset merkkiaineet) tarkastetaan
6.6.2008 klo 12 HYKS:n Naistenklinikan Seth Wichmann- salissa,
Haartmaninkatu 2, Helsinki.

Tikkanen on syntynyt v. 1965 ja suorittanut ylioppilastutkinnon v. 1984
Kuopiossa. Hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon v. 1993
Kuopion yliopistossa ja naistentautien ja synnytysten erikoislääkärin
tutkinnon v. 2003 Helsingin yliopistossa.

Yhteystiedot:
Puh.  050 595 7087
Sähköposti: minna.tikkanen@hus.fi


*********************************
Ystävällisin terveisin

Päivi Lehtinen
Meilahden kampuksen tiedottaja

Puh. (09) 191 25495
GSM 050 406 2043
Email paivi.m.lehtinen@helsinki.fi
www.med.helsinki.fi
www.helsinki.fi/lehdisto