Lehdistötiedotteet
 Lehdistötiedotteet
 

 
HY: Suomalaiset mukana löytämässä varhaista synagogaa Israelista

Lähettäjä: Tiina.L.Palomaki 07/14/2010 01:38 PM

Helsingin yliopisto
Teologinen tiedekunta
14.7.2010

HY: Suomalaiset mukana löytämässä varhaista synagogaa Israelista

Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tutkijoista ja opiskelijoista
koostuva ryhmä on osana kansainvälistä verkostoa löytänyt varhaisen
synagogan Israelin Galileasta. Helsingin, Leidenin ja Bernin yliopistojen
rahoittamissa kaivauksissa löytynyt synagoga on ollut käytössä vuoden 400
jaa. aikoihin. Tulevina vuosina suoritettavissa jatkotutkimuksissa
selviää, onko nyt löydetyn rakennuksen alla merkkejä varhaisemmasta
rakennuksesta.


Kaivauksissa on löytynyt synagogan länsiseinä. Pohjois-etelä-suunnassa
kulkeva seinä on säilynyt noin 80 cm:n korkeuteen asti ja on ainakin 10
metriä pitkä. Seinän länsipuolelta on paljastunut mukulakivinen päällyste,
joka on mahdollisesti muodostanut rakennuksen piha-alueen. Lisäksi
lähistöltä löytyi seinään upotettujen pylväiden jäänteitä sekä muita
rakennuselementtejä, jotka viittaavat julkiseen rakennukseen.


Seinän itäpuolelta löydettiin veistetyistä kivistä rakennettu matala
penkkirivi, joka on ollut päällystetty harmaalla laastilla. Kaivauksissa
paljastui myös rakennuksen harmaasta ja kovasta laastista tehty lattia.
Alueelta on löydetty myös satoja kolikoita, joiden perusteella synagoga on
alustavasti ajoitettu 400-luvulle jaa. Kaivauksia jatketaan
tulevaisuudessa nyt löydetyn lattiatason alle, jolloin rakennuksen
ajoitusta voidaan tarkentaa.


Nyt löydetyn synagogan lähialueelta tunnetaan jo Kapernaumin ja Korazinin
synagogat (400-500-luku jaa.) ja viime vuosina sieltä on löydetty
synagogat Kirbet Hammamista (100-200-luku jaa.) ja Magdalasta (1 vs.
jaa.). Horvat Kurin uusi synagogalöytö antaa lisävalaistusta melko
pienellä alueella Galileanjärven luoteisrannikolla sijainneesta synagogien
verkostosta. Samalla kaivaukset saattavat auttaa tarkentamaan synagogien
ajoitusta, sillä tutkijoiden näkemykset synagogien rakennusajankohdista
vaihtelevat jopa usealla sadalla vuodella.


Tutkijaryhmä suoritti kaivauksia myös Horvat Kurin kukkulan korkeimmalla
tasanteella. Tasanteelta löytyi osia kahdesta piha-alueesta ja huone, joka
oli täynnä poisheitettyä keramiikkaa. Tulevaisuudessa Horvat Kurin
kaivauksia pyritään laajentamaan sekä löydetyn synagogan että asuintalojen
alueella, jotta saataisiin mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva
antiikinaikaisesta kyläyhteisöstä.


Kaivauksia suorittanut Kinneret Regional Project on Helsingin, Bernin,
Leidenin ja Mainzin yliopistojen muodostama yhteistyöverkosto. Horvat
Kurin kaivauksia kesä-heinäkuussa johti Leidenin yliopiston Uuden
testamentin eksegetiikan professori Jürgen Zangenberg ja niille osallistui
henkilökuntaa ja 30 vapaaehtoista kaivajaa Alankomaista, Suomesta,
Sveitsistä, Romaniasta, Belgiasta, Espanjasta, Israelista ja Saksasta.
Helsingin yliopiston seitsemän hengen kaivausryhmää johti dosentti Raimo
Hakola teologisesta tiedekunnasta.


Horvat Kurin kaivauksia esitellään myös kansainvälisen Vanhan Testamentin
tutkijoiden IOSOT-kongressin yleisöluennolla 2.8. klo 18.00, Porthania l
(Yliopistonkatu 3). Tilaisuus on englanninkielinen ja kaikille avoin.


Lisätietoja:
- dosentti  Raimo Hakola, p. (09) 191 40591
- Kinneret Regional Project
www.kinneret-excavations.org
- IOSOT-kongressista
http://www.helsinki.fi/teol/pro/iosot/media/index.htm
- kuvia kaivauksilta voi pyytää osoitteesta
tiina.l.palomaki(at)helsinki.fi

***

Tiina Palomäki
tiedottaja

Viestintäyksikkö
PL 33 (Fabianinkatu 18), 00014 Helsingin yliopisto
p. (09) 191 22363, 050 415 0494
sähköposti: tiina.l.palomaki@helsinki.fi

www.helsinki.fi/lehdisto/index.shtml