Kanslers resestöd 2004
Created By: Tiina.Kosunen on 04/01/2004 at 09:56 AM
Category:


Universitetets kansler har den 1 april 2004 fattat beslut om beviljande av
kanslers resestöd. Varje sökande har personligen meddelats om beslutet. Den
som i sin ansökan uppgivit en e-postadress, har fått meddelandet till den.
Om e-postadress inte förelegat, har beslutet postats till den adress som
angetts i ansökan.

Närmare upplysningar lämnas av planerare Tiina Kosunen,
kanslerinvirasto@helsinki.fi


...........................